Aktualności

SpotTrans
czwartek, 25.02.2016

Zaktualizowany plan transportowy dla województwa lubuskiego

W czwartek 25 lutego 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie na temat realizacji założeń zaktualizowanego „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego”. W spotkaniu wzięli udział Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Prezes Zarządu PKS Zielona Góra Bogdan Klim oraz Dyrektor ds. Przewozów PKS Gorzów Wlkp. Eugeniusz Bęben. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu …

PPT
sobota, 20.02.2016

Polityczne Podsumowanie Tygodnia w RZG

W Politycznym Podsumowaniu Tygodnia na antenie Radia Zielona Góra rozmawialiśmy między innymi o planie rozwoju Polski przedstawionym przez ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. W tym kontekście podkreśliłem, że osiem lat rządów koalicji PO-PSL sprawiło, iż nasza gospodarka jest w dobrej kondycji. W tym okresie opracowaliśmy także pakiet dokumentów strategicznych, które wyznaczają kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z horyzontem czasowym do roku 2030. Przygotowaliśmy również nasze państwo do wykorzystania 82,5 mld euro środków …

PN
piątek, 19.02.2016

Rozmowa Wydarzeń w Polsat News

W dzisiejszej Rozmowie Wydarzeń w Polsat News rozmawialiśmy między innymi o informacjach Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących nowych dokumentów pozyskanych z archiwum gen. Kiszczaka. Ze zdziwieniem przyjąłem zachowanie części elit politycznych wywodzących się z obozu solidarnościowego, dotyczące zmasowanej krytyki prezydenta Lecha Wałęsy. Wskazałem, że Lech Wałęsa w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia stanął na czele NSZZ „Solidarność” a jego działania umożliwiły odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności i niezależności. …

SemE2016
środa, 17.02.2016

Międzyparlamentarna Konferencja „Semestr Europejski 2016”

W dniach od 16 do 17 lutego 2016 roku reprezentowałem Senat RP w Międzyparlamentarnej Konferencji Semestr Europejski 2016, która odbyła się w Brukseli. Semestr Europejski na rok 2016 zapoczątkowany został roczną analizą wzrostu gospodarczego, w której ponownie przedstawiono strategię Komisji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Strategia jest oparta na trzech filarach, którymi są: ożywienie inwestycji, realizacja reform strukturalnych służących modernizacji gospodarki państw UE i prowadzenie odpowiedzialnej …

Akademickie-Radio-Index-96-FM
czwartek, 11.02.2016

Rozmowa na 96 FM

Sytuacja polityczna w Polsce i województwie lubuskim, a także założenia rządowego programu „500+” były głównymi tematami mojej dzisiejszej rozmowy na antenie Akademickiego Radia Index – 96 FM. Podkreśliłem, że każda propozycja legislacyjna obozu rządzącego powinna być przedmiotem dyskusji na forum Sejmu i Senatu a wszelkie spory pomiędzy ugrupowania politycznymi powinny mieć charakter merytoryczny. Potwierdziłem, że idea wsparcia polskich rodzin przez nasze państwo w procesie wychowania dzieci jest …

Ring802
poniedziałek, 08.02.2016

Karty na Stół – Ring w TVP 3

O sytuacji politycznej w Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz lubuskiej Platformie Obywatelskiej rozmawiałem w programie „Karty na Stół – Ring” wyemitowanym przez TVP 3. Wskazałem, że obecna koalicja PO-PSL daje gwarancję stabilnej większości dla Zarządu Województwa, który w mojej ocenie będzie skutecznie realizował założenia Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020. Potwierdziłem, że Platforma Obywatelska nie będzie dokonywała żadnych korekt w jego składzie personalnym. Odniosłem się również do informacji dotyczących …

97-1fm
poniedziałek, 08.02.2016

Poranna rozmowa na antenie Radia Zielona Góra

W porannej rozmowie dnia na antenie Radia Zielona Góra rozmawialiśmy między innymi o przygotowaniu miasta Zielona Góra do wydatkowania środków europejskich na lata 2014-2020 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Podkreśliłem, że finansowanie UE będzie pochodziło zarówno z puli Regionalnego Programu Operacyjnego, jak również Programu Infrastruktura i Środowisko. Z zadowoleniem przyjąłem również inicjatywę mieszkańców oraz władz Krosna Odrzańskiego na rzecz budowy obwodnicy tego miasta oraz mostu na Odrze. Ponadto wskazałem, że lubuscy …

mikrofon-gosc-2
sobota, 06.02.2016

Lubuskie Forum na antenie Radia Zachód

W dzisiejszym programie „Lubuskie Forum” na antenie Radia Zachód rozmawialiśmy między innymi o priorytetach polskiej polityki zagranicznej na rok 2016. Wskazałem, że naturalnym partnerem naszego państwa jest i nadal powinna być Republika Federalna Niemiec. W tym kontekście podkreśliłem, iż wymiana handlowa z partnerem niemieckim jest czterokrotnie większa niż z Wielką Brytanią. Rozmawialiśmy również o rządowym programie „500+”, a także katalogu zasad będących podstawą przyszłych wypłat tej formy …

ZIPH
piątek, 05.02.2016

Gospodarcza inauguracja roku ZIPH

5 lutego 2016 roku w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się Gospodarcza Inauguracja Roku 2016, zorganizowana przez Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową. To tradycyjne spotkanie przedsiębiorców, władz rządowych i samorządowych oraz przedstawicieli świata nauki o charakterze informacyjno-integracyjnym, którego celem jest prezentacja aktualnej kondycji polskiej gospodarki oraz prognoz i ewentualnych zagrożeń w kolejnych dwunastu miesiącach. Tegoroczne spotkanie zgromadziło w gościnnych progach „Karczmy Pod Łosiem” blisko 300 gości. Spotkanie otworzył prezes ZIPH …

Impuls
środa, 03.02.2016

Nowoczesna kolej – „IMPULS” dla rozwoju Lubuskiego

Inwestycje kolejowe w Lubuskiem to główny temat konferencji prasowej, która odbyła się dnia 3 lutego 2016 roku na dworcu kolejowym Zielona Góra. Wskazaliśmy, że w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007-2013 udało nam się znacząco unowocześnić tabor kolejkowy służący Lubuszanom. Przeznaczyliśmy na ten cel kwotę blisko 200 mln zł. W latach 2014-2020 będziemy kontynuowali inwestycje związane z modernizacją regionalnych linii kolejowych oraz dalszymi zakupami nowego taboru. …