SpotTrans

Zaktualizowany plan transportowy dla województwa lubuskiego

W czwartek 25 lutego 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie na temat realizacji założeń zaktualizowanego „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego”. W spotkaniu wzięli udział Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Polak, Prezes Zarządu PKS Zielona Góra Bogdan Klim oraz Dyrektor ds. Przewozów PKS Gorzów Wlkp. Eugeniusz Bęben.
„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego na sieci komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na terenie województwa lubuskiego” określa podstawowe zasady funkcjonowania przewozów pasażerskich, dla których właściwym organizatorem jest Marszałek Województwa Lubuskiego. Dokument uchwalony przez Sejmik Województwa Lubuskiego stanowi akt prawa miejscowego, będący instrumentem prawnym, który jest niezbędny w procesie organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej.
Plan w dotychczasowym kształcie obowiązuje od września 2014 roku i obejmuje jak dotąd wyłącznie przewozy kolejowe. W ramach aktualizacji w dokumencie uwzględniono również linie komunikacyjne w transporcie drogowym (autobusowym). Wynika to z faktu, że dopłaty do biletów ulgowych, od dnia 1 stycznia 2017 roku obejmować będą wyłącznie linie użyteczności publicznej ujęte w samorządowych planach transportowych.