340A4390

Lubuskie – mój region w Europie

Rozmowa z Waldemarem Sługockim, posłem na Sejm Rzeczypospolitej  Polskiej

 

W wyborach do Sejmu  otrzymał Pan ponad 29,5 tys. głosów. To bardzo duże poparcie w naszym regionie.

Bez wątpienia.  Dziękuję wszystkim, którzy na mnie głosowali. Myślę, że wyborcy docenili moją wieloletnią  służbę dla kraju i regionu. Jestem z tym okręgiem bardzo blisko związany – tutaj się urodziłem, mieszkam z rodziną, jestem profesorem na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jako poseł Ziemi Lubuskiej rzetelnie pracuję na rozwój całego regionu.

Jestem bardzo szczęśliwy z każdego oddanego na mnie głosu. Moi wyborcy mogą być pewni, że ich nie zawiodę.

Dlaczego zdecydował się Pan na start w wyborach?

Pragnę kontynuować misję parlamentarną. Chciałbym zabiegać o realizację kluczowych inwestycji dla naszego województwa, budować siłę Uniwersytetu Zielonogórskiego, wspierać lubuskich samorządowców i przedsiębiorców. Robiłem to skutecznie w Senacie i z równie dużą pasją i determinacją czynię to w Sejmie.

Chciałbym zabiegać o realizację kluczowych inwestycji dla naszego województwa, budować siłę Uniwersytetu Zielonogórskiego, wspierać lubuskich samorządowców i przedsiębiorców.

Jakie priorytety wyznaczył Pan sobie na najbliższe 4 lata?

Moje priorytety są wynikiem dokładnej analizy potrzeb województwa lubuskiego jakiej dokonałem pracując w Sejmie, Senacie oraz Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. To także efekt licznych rozmów z Lubuszanami, podczas podróży po regionie i spotkań w moim Biurze Poselskim. Do spraw, o które chciałbym zabiegać w pierwszej kolejności należą:

  • wspieranie lubuskich samorządów w procesie pozyskiwania funduszy europejskich
  • nowe inwestycje budujące silną pozycję Uniwersytetu Zielonogórskiego
  • kontynuacja procesu modernizacji i budowy infrastruktury transportowej
  • wspieranie przedsiębiorczości
  • kompetentna i rzeczowa reprezentacja interesów naszego regionu w Sejmie RP.

Jest Pan politykiem, lecz także naukowcem i dydaktykiem na Uniwersytecie Zielonogórskim. W pracy badawczej koncentruje się Pan na zagadnieniach związanych z polityką regionalną Unii Europejskiej.

To obszar stosunkowo nowy, gdyż za początek polityki regionalnej uważa się utworzenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w 1957 r. Polska stała się beneficjentem europejskiej polityki regionalnej wraz z przystąpieniem do Wspólnot Europejskich 1 maja 2004 r., chociaż pierwsze doświadczenia kraju z funduszami europejskimi sięgają 1990 r. za sprawą programu pomocowego Phare. To tematyka bardzo złożona, którą w moich pracach staram systematyzować i wyciągnąć wnioski dotyczące kreowania i prowadzenia polityki regionalnej w przyszłości. Efekty moich badań zawarłem w licznych publikacjach.

Jak wypada województwo lubuskie w tej analizie?

Pomoc finansowa UE przyczynia się do wzrostu dobrobytu społeczno-ekonomicznego w całym kraju. Należy zauważyć, że wszystkie regiony odnotowały wzrost gospodarczy zarówno w okresie przedakcesyjnym (2000-2003) jak i w latach 2004-2006.W pierwszych latach po wejściu do UE największe przyspieszenie tempa wzrostu uzyskało m.in. województwo lubuskie, średnio 4%.