pochylony_nad_stołem_czern_popr (1)

Waldemar Sługocki

Od blisko 20 lat pracy naukowej, samorządowej i politycznej angażuję się w rozwój Polski i mojej rodzinnej Ziemi Lubuskiej. Podczas pracy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego skupiłem się na efektywnym wykorzystaniu funduszy europejskich w regionie. Jako samorządowiec osobiście doświadczyłem, jak ważne są europejskie pieniądze dla rozwoju miasta i gminy. Od 2011 do 2015 r. reprezentowałem swoje województwo w Sejmie RP, zabiegając m.in. o nowe inwestycje, modernizację Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz kompetentny samorząd lokalny i regionalny. W 2015 r. jako wiceminister infrastruktury i rozwoju koordynowałem wykorzystanie funduszy europejskich na rozwój kraju. 25 października 2015 r. ponad 61 tys. Lubuszan oddało na mnie głos w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za tak wielkie poparcie i deklaruję, że jako Senator będę nadal z dużą pasją i determinacją pracować na rzecz kraju i mojego regionu.