Ring802

Karty na Stół – Ring w TVP 3

O sytuacji politycznej w Sejmiku Województwa Lubuskiego oraz lubuskiej Platformie Obywatelskiej rozmawiałem w programie „Karty na Stół – Ring” wyemitowanym przez TVP 3. Wskazałem, że obecna koalicja PO-PSL daje gwarancję stabilnej większości dla Zarządu Województwa, który w mojej ocenie będzie skutecznie realizował założenia Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2014-2020. Potwierdziłem, że Platforma Obywatelska nie będzie dokonywała żadnych korekt w jego składzie personalnym.

Odniosłem się również do informacji dotyczących możliwości skrócenia kadencji władz niektórych szczebli samorządu terytorialnego. Podkreśliłem, że nawet w przypadku powołania nowych województw przez większość parlamentarną PiS nie będzie podstaw do przeprowadzenia przyspieszonych wyborów w pozostałych regionach. W tym kontekście wskazałem również na konstytucyjną gwarancję istnienia samorządności terytorialnej szczebla gminnego.

Zobacz cały program w TVP 3!