Akademickie-Radio-Index-96-FM

Rozmowa na 96 FM

Sytuacja polityczna w Polsce i województwie lubuskim, a także założenia rządowego programu „500+” były głównymi tematami mojej dzisiejszej rozmowy na antenie Akademickiego Radia Index – 96 FM. Podkreśliłem, że każda propozycja legislacyjna obozu rządzącego powinna być przedmiotem dyskusji na forum Sejmu i Senatu a wszelkie spory pomiędzy ugrupowania politycznymi powinny mieć charakter merytoryczny.

Potwierdziłem, że idea wsparcia polskich rodzin przez nasze państwo w procesie wychowania dzieci jest bliska Platformie Obywatelskiej. Dlatego też skierowaliśmy własny projekt ustawy, który ma na celu wypłatę wsparcia na każde dziecko. Wskazałem również, że możliwość wypłat takiej pomocy powstała dzięki skutecznym, ośmioletnim rządom koalicji PO-PSL, która pozostawiła sektor finansów publicznych w dobrym stanie.

Zobacz całą audycję: