Impuls

Nowoczesna kolej – „IMPULS” dla rozwoju Lubuskiego

Inwestycje kolejowe w Lubuskiem to główny temat konferencji prasowej, która odbyła się dnia 3 lutego 2016 roku na dworcu kolejowym Zielona Góra. Wskazaliśmy, że w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2007-2013 udało nam się znacząco unowocześnić tabor kolejkowy służący Lubuszanom. Przeznaczyliśmy na ten cel kwotę blisko 200 mln zł. W latach 2014-2020 będziemy kontynuowali inwestycje związane z modernizacją regionalnych linii kolejowych oraz dalszymi zakupami nowego taboru.
Ponadto przypomniałem. że do naszego województwa trafi jeszcze jeden pociąg typu IMPULS. Został on zakupionym przez Zachodnią Grupę Zakupową w ramach projektu pn.: „Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez Województwa: Lubuskie i Zachodniopomorskie” finansowanego ze środków zrealizowanego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt obejmował zakup 14 „Impulsów”, z czego 2 dla naszego województwa. Z uwagi na zwiększenie dofinansowania unijnego z 70 do 80% wartości netto, projekt rozszerzono o zakup 2 dodatkowych pojazdów, po jednym dla każdego z województw.
Przypomniałem, że trzeci IMPULS udało się zakupić dzięki dobrej współpracy z samorządem województwa. Dzięki temu udało się szybko podjąć te działania, bo decyzja zapadała na przełomie września i października 2015 roku, a więc był bardzo krótki czas, aby zrealizować to przedsięwzięcie, także w kontekście wyprodukowania tego pociągu przez NEWAG. Zależało nam na tym aby stało się to do końca 2015 roku, ponieważ z końcem grudnia kończył się okres kwalifikowalności wydatków. Koszt jednego zespołu trakcyjnego to 21,4 mln zł, w tym prawie 14 mln zł stanowi dofinansowanie Unii Europejskiej. Lubuskie otrzymało także zwrot podatku VAT w wysokości 4 mln zł. Pociąg kursuje już na strasie Nowa Sól – Zielona Góra – Poznań.