mikrofon-gosc-2

Lubuskie Forum na antenie Radia Zachód

W dzisiejszym programie „Lubuskie Forum” na antenie Radia Zachód rozmawialiśmy między innymi o priorytetach polskiej polityki zagranicznej na rok 2016. Wskazałem, że naturalnym partnerem naszego państwa jest i nadal powinna być Republika Federalna Niemiec. W tym kontekście podkreśliłem, iż wymiana handlowa z partnerem niemieckim jest czterokrotnie większa niż z Wielką Brytanią.

Rozmawialiśmy również o rządowym programie „500+”, a także katalogu zasad będących podstawą przyszłych wypłat tej formy wsparcia dla polskich rodzin. W mojej ocenie taka forma transferu środków finansowych powinna docelowo umożliwić wyższy poziom wykształcenia naszych dzieci, co w efekcie powinno przynieść znaczącą poprawę konkurencyjności naszej gospodarki w wymiarze europejskim oraz globalnym. Ponadto potwierdziłem,  że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu RP Platforma Obywatelska przedstawi założenia swojego projektu wypłaty wsparcia finansowego dla każdego dziecka bez względu na kolejność jego urodzenia.

Zapraszam Państwa do wysłuchania całej audycji w Radiu Zachód!