fot. Ministerstwo Środowiska

Zrównoważony rozwój miast

Projekt dotyczący adaptacji do zmian klimatu w miastach był głównym tematem konferencji, na której reprezentowałem Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Projekt, który ma być zrealizowany z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jest realizacją wskazań Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu (SPA 2020), pierwszego rządowego dokumentu będącego odpowiedzią na wyzwania w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Podjęcie działań adaptacyjnych jest konieczne, żeby uniknąć strat wynikających ze zmian klimatu. W Polsce straty z tym związane w latach 2001-2010 wyniosły ok. 54 mld zł.

W konferencji uczestniczył także minister środowiska Maciej Grabowski oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju. Stronę samorządową reprezentowali prezydenci i pracownicy urzędów miejskich. Zmiany klimatu niosą realne i wymierne skutki społeczno-gospodarcze dla państw i miast.

 

fot. Ministerstwo Środowiska