A.HoderSpot6_002

Wspólnie dla rozwoju Powiatu Słubickiego

Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Słubic, Wojewódzki Program Rozwoju Bazy Sportowej oraz pozakonkursowy projekt wsparcia edukacji zawodowej w Lubuskiem – były tematami mojego spotkania z marszałek Elżbietą Anną Polak, nowym starostą słubickim Marcinem Jabłońskim oraz przewodniczącym zielonogórskiej Rady Miasta Adamem Urbaniakiem.

W tegorocznym budżecie województwa na zabezpieczenie przeciwpowodziowe Powiatu Słubickiego zapisanych zostało 39,5 mln zł, natomiast na cały projekt dotyczący zabezpieczenia Słubic, który będzie realizowany do 2019 r., zaplanowano aż 250 mln zł. Pieniądze udało się pozyskać z Banku Światowego.

Podczas spotkania poruszono także temat budowy hali sportowej w Słubicach; inwestycja musi być najpierw wpisana do Wojewódzkiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej, a następnie może się ubiegać o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którym zarządza Ministerstwo Sportu. Przedmiotem naszych rozmów był także duży pozakonkursowy projekt wsparcia edukacji zawodowej (finansowany z RPO Lubuskie 2020), którym są objęte wszystkie lubuskie powiaty i wszystkie szkoły zawodowe w regionie. Trafi do nich łącznie 41 mln euro.