IMG_0641

W obronie polskiego rolnictwa!

W piątek 8 kwietnia 2016 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której przedstawiliśmy stanowisko Platformy Obywatelskiej dotyczące forsowanych przez PiS ustawowych ograniczeń w obrocie ziemią rolną. Podkreśliłem konieczność szczegółowego przeanalizowania projektowanych przez PiS rozwiązań ustawowych. W mojej ocenie ograniczenie gospodarstw rolnych do maksymalnie 300 ha spowoduje ograniczenie konkurencyjności polskich rolników na rynku unijnym i międzynarodowym.

Wskazaliśmy, że planowane rozwiązania będą prowadziły do znaczącego pogorszenia sytuacji polskich rolników, a także zahamują rozwój, głównie rodzinnych gospodarstw rolnych. Razem z posłankami Krystyną Sibińską oraz Katarzyną Osos wskazaliśmy niebezpieczeństwo ograniczenia prawa do swobodnego dysponowania ziemią przez wszystkich Polaków. Zapowiedzieliśmy również cykl spotkań z lubuskimi rolnikami, dzięki którym będziemy reprezentować ich interesy na forum Parlamentu!

Zapraszam do zapoznania się z materiałami informacyjnymi:

Nasza Ziemia – Wydanie Specjalne