fot. Krzysztof Białoskórski

Uchwaliliśmy 16 ustaw

Projekt wdrażający Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dzięki któremu do polskich rolników będzie mogło trafić 8,6 mld euro z UE, to jedna z kluczowych propozycji legislacyjnych rozpatrzonych podczas 87. posiedzenia Sejmu RP.

Podczas obrad pracowaliśmy również nad projektem ograniczającym emisję gazów cieplarnianych niszczących warstwę ozonową. Rozpatrzyliśmy poprawki Senatu do ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Ponadto w drugim czytaniu rozpatrzyliśmy rządową propozycją uregulowania form wspierania aktywizacji lokalnych społeczności z funduszy Unii Europejskiej. Przedstawiony projekt tworzy podstawy prawne do realizacji rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS). Jest to  nowy instrument rozwoju terytorialnego Unii Europejskiej, który będzie stosowany w ramach wspólnej polityki rolnej i rybackiej oraz polityki spójności.

Kontynuowaliśmy także prace nad zmianami w prawie budowlanym upraszczającymi procesy inwestycyjne. Nowelizacja m.in. znosi wymóg uzyskiwania pozwolenia na budowę lub przebudowę wolnostojącego domu jednorodzinnego – chodzi o inwestycje, które nie oddziałują na sąsiednią nieruchomość.

 

fot. Krzysztof Białoskórski