Karty15.11

Razem dla rozwoju Lubuskiego!

W dzisiejszym programie „Karty na stół ring” rozmawialiśmy między innym o realizacji dwóch kluczowych inwestycjach dla rozwoju Lubuskiego związanych z wydobyciem surowców naturalnych. W trakcie dyskusji podkreśliłem, że budowa oraz szybkie uruchomienie kompleksu energetycznego Gubin – Brody powinna uwzględniać interes gospodarczy naszego regionu, a także wpisać się w krajową strategię budowania bezpieczeństwa energetycznego. Jednocześnie wskazałem, że bez względu na zmiany personalne na szczeblu rządowym wszyscy lubuscy parlamentarzyści powinni popierać realizację tego przedsięwzięcia, a także przypomniałem o konieczność dalszego wsparcia wszelkich inicjatyw podejmowanych w kierunku rozpoczęcia eksploatacji złóż miedzi w województw lubuskim.

Ponadto pogratulowałem pani poseł Elżbiecie Rafalskiej objęcia teki ministra ds. rodziny, pracy i polityki społecznej. Zadeklarowałem również chęć współpracy z panią minister Rafalską we wszystkich sprawach korzystnych dla naszego regionu.

Zobacz cały program.