PN

O Trybunale Konstytucyjnym w „Polsat News”

W dzisiejszym programie „Rozmowa Wydarzeń” na antenie Polsat News rozmawialiśmy o zagrożeniach dla porządku konstytucyjnego w Polsce w związku z działaniami podejmowanymi przez parlamentarzystów PiS. Wskazałem, że obecnie nie ma żadnych przesłanek, które usprawiedliwiałyby pośpiech większości parlamentarnej związany z nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Wskazać należy, że poselski projekt noweli obecnie funkcjonującego rozwiązania prawnego dotyczącego pozycji ustrojowej oraz kompetencji TK budzi szerokie kontrowersje, również w środowisku naukowym.

Dotychczas wybierani sędziowie Trybunału Konstytucyjnego reprezentowali wysoki poziom kompetencji, a także byli uznanymi autorytetami w swoich obszarach działalności, dzięki czemu dawali oni gwarancję swojego obiektywizmu. Przedstawione przez PiS rozwiązania mogą spowodować marginalizację roli Trybunału jako „strażnika” porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, a także osłabienie niezależności poszczególnych sędziów. Równie kuriozalną jest propozycja przeniesienia siedziby TK poza Warszawę, która jako stolica naszego kraju jest naturalną siedzibą, tak ważnej dla wszystkich obywateli, instytucji.