Karty na Stół - Ring

O rozwoju Lubuskiego i sytuacji w naszym regionie

W niedzielnym programie „Karty na Stół – Ring” rozmawialiśmy o przygotowaniu województwa lubuskiego do perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. Podkreśliłem, że w kolejnych latach Zarząd Województwa ma niezwykle trudne zadanie, gdyż w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) powinien mądrze zainwestować 906 mln euro w społeczno-gospodarczy rozwój regionu. W moim przekonaniu administracja samorządu województwa jest przygotowany do realizacji szeregu inwestycji w ramach RPO. Jednocześnie wskazałem, że dofinansowanie powinny otrzymać takie inwestycje, które będą generować wartość dodaną dla naszej gospodarki i wszystkich Lubuszan.

Podsumowaliśmy także działalność Zarządu Województwa Lubuskiego w bieżącym roku. W tym kontekście wskazałem, że dzięki zaangażowaniu Uniwersytetu Zielonogórskiego i samorządu województwa uruchomiono kierunek Lekarski na nowo powstałym Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu.

Pogratulowałem również wyboru Władysławowi Dajczakowi na stanowisko Wojewody Lubuskiego.

Zobacz cały program na antenie TVP Gorzów.