_MG_5945_gazele_dobre

Przedsiębiorcy z Mazowsza nagrodzeni

Tam, gdzie tylko jest okazja, powtarzam, że w obecnej perspektywie finansowej przedsiębiorcy – obok samorządów – będą kluczem do sukcesu w wykorzystaniu funduszy europejskich. W mojej pracy parlamentarnej i ministerialnej wspieram i mobilizuję firmy do zainteresowania się unijnym wsparciem i opracowywaniem ambitnych projektów.

Z dużą radością i satysfakcją przyjąłem zaproszenie redakcji „Pulsu Biznesu” na uroczystość wręczenia statuetek i dyplomów najdynamiczniej rozwijającym się małym i średnim firmom na Mazowszu.

Wręczając nagrody laureatom, powiedziałem, że celem inwestowania funduszy UE jest rozwój Polski i jej regionów. Dlatego musimy patrzeć szerzej – nie przez pryzmat wykorzystania unijnych środków– ale ich inwestowania , by z efektów dotacji z UE móc korzystać jeszcze długo po zakończeniu projektów. Wierzę, że razem uda nam się osiągnąć wyznaczone cele.

Częścią wydarzenia była debata na temat szans i zagrożeń dla małych i średnich firm. Dużo miejsca poświęcono funduszom unijnym 2014-2020 dla przedsiębiorców. Podczas dyskusji podkreśliłem, że pieniądze w nowej perspektywie muszą być angażowane w taki sposób, by generowały rzeczywisty wzrost konkurencyjności i innowacyjności naszych firm i całej gospodarki.