97-1fm

Na 97,1 fm o przyszłości PO i nie tylko…

W porannej audycji „Gość na 97,1” Radia Zielona Góra rozmawiałem między innymi o wizycie Grzegorza Schetyny w województwie lubuskim, który spotkał się z członkami oraz sympatykami Platformy Obywatelskiej. Przedstawił on swoją koncepcję rozwoju ugrupowania na kolejne lata. W mojej ocenie wybór Schetyny na Przewodniczącego PO spowoduje zdecydowane wzmocnienie naszych struktur, również w Lubuskiem.

Potwierdziłem, że w Platformie powinno nastąpić nowe otwarcie, dzięki któremu odzyskamy zaufanie społeczne. Konieczne jest również opracowanie nowego programu dla Polski, odpowiadającego oczekiwaniom obywateli. W drugiej części audycji podkreśliłem, że realizacja unijnej polityki spójności, w tym Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 powinna być kontynuowana przez obecny rząd, a gwarantem przyjętych rozwiązań jest Komisja Europejska.

Ponadto pogratulowałem nominacji posłowi Jerzemu Maternie na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Jednocześnie wyraziłem nadzieję, że nominacja zielonogórzanina na to stanowisko powinna przełożyć się bezpośrednio na zdynamizowanie modernizacji lubuskiego odcinka Odrzańskiej Drogi Wodnej i docelowo maksymalizacji jej wykorzystania gospodarczego dla naszego regionu.

Posłuchaj całej audycji w Radiu Zielona Góra 97,1 FM