Osoba w czerwonym kombinezinie biegnie do smiglowca

Lokalizacja dla śmigłowca

Najprawdopodobniej w czerwcu przyszłego roku z Gorzowa po raz pierwszy wystartuje śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). Najpierw z tymczasowej bazy, a docelowo nowoczesnej bazy LPR, pierwszej w naszym województwie.

Dziś wspólnie z Panią Marszałek Elżbietą Polak. Prezydentem Gorzowa Jackiem Wójcickim i Robertem Gałązkowskim, dyrektorem LPR oglądałem miejsce przyszłej bazy przy szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim. Zakup śmigłowca będzie sfinansowany z Programu Infrastruktura i Środowisko. Tym programem zarządzam w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju i od dawna zabiegałem o to, żeby jedna z czterech nowych maszyn dla Polski trafiła do województwa lubuskiego. Sukces możliwy był dzięki dobrej współpracy mojego resortu z władzami samorządowymi i Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Więcej w artykule w Gazecie Wyborczej.

Fot. Lubuski Urząd Wojewódzki