KK180718_013

Centrum Badań Kosmicznych PAN już wkrótce w Zielonej Górze

Utworzenie oddziału Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk oraz projekt budowy Parku Technologii Kosmicznych, to główne tematy naszego spotkania  z marszałek Elżbietą Anną Polak, przedstawicielami Centrum, prof. Zbigniewem Kłosem oraz Bogusławem Wontorem. Ustalono rozpoczęcie procedur formalnych związanych z utworzeniem oddziału, który będzie się mieścił na terenie Parku Naukowo-Technologicznego UZ.

Jednym z tematów rozmowy było utworzenie Parku Kosmicznych Technologii. Prace nad projektem ruszyły w 2017 roku. 30 maja ówczesny minister rozwoju, teraz premier, zgodził się na rozszerzenie Kontraktu Terytorialnego o budowę PKT. Projekt realizowany będzie w partnerstwie. List intencyjny potwierdzający wolę współpracy na rzecz jego realizacji podpisali: województwo lubuskie, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Uniwersytet Zielonogórski. Partnerem prywatnym projektu będzie firma Hertz Systems.

Projekt będzie się ubiegał o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, z Działania 1.2 Rozwój Przedsiębiorczości. Poziom dofinansowania projektu może wynieść 85% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałą kwotę będzie stanowił wkład własny samorządu województwa. Podczas prac nad koncepcją budowy parku władze uczelni zadeklarowały przekazanie gruntu pod budowę w Nowym Kisielinie. Obecnie trwają rozmowy dot. roli partnerów w budowie i zarządzaniu oraz korzystaniu z infrastruktury PKT.

Podczas spotkania omówiono także kwestię ulokowania europejskich firm branży kosmicznej w Parku. Szczegóły poznamy w sierpniu podczas spotkania z przedstawicielami Polskiej Agencji Kosmicznej.