A.HoderZ_008

Aktualizacja lubuskiego Planu Gospodarki Odpadami

W czwartek 24 marca 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze  spotkaliśmy się z przedstawicielami luksemburskiej firmy ZUO International w Kunowicach: prezesem Rogerem Montuletem i dyrektor Barbarą Rybowiak. Spotkanie, w którym uczestniczył również Konsul Honorowy Wielkiego Księstwa Luksemburg Paweł Kuraszkiewicz, dotyczyło wpisania instalacji przetwarzania odpadów w Kunowicach do Planu Gospodarki Odpadami Województwa Lubuskiego.

Firma ZUO International zabiega o wpisanie ww. instalacji przetwarzania odpadów w Kunowicach do regionalnego Planu Gospodarki Odpadami, co musi odbyć się na podstawie uchwały Sejmiku. Przypomnijmy, że w październiku 2015 roku inspektor nadzoru budowlanego wydał decyzję dopuszczającą instalację do użytku, natomiast komisja gospodarki Sejmiku, która obradowała w grudniu ub. r., wizytowała tę instalację i stwierdziła duże braki i niezgodności z projektem.

Na ostatniej marcowej sesji Sejmiku, wobec kontrowersji, które w trakcie postępowania nie zostały wyjaśnione do końca, Zarząd Województwa postanowił wycofać projekt uchwały dotyczący Planu Gospodarki Odpadami. Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak dodała, że uchwała w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami, która była podjęta w 2012 r. przewidywała oddanie tej instalacji do użytku w styczniu 2013 r. Po uzyskaniu niezależnej opinii zmiany Planu w ciągu miesiąca staną się ponowie przedmiotem prac Sejmiku Województwa Lubuskiego.