KKK_5980

9.07: O rozwoju infrastruktury w Powiecie Nowosolskim

Aby się rozwijać potrzeba dróg, także tych rowerowych – wiedzą o tym lubuscy włodarze, którzy systematycznie starają się rozbudowywać taką sieć w swoich gminach. Aby działania były maksymalnie efektywne potrzebna jest jednak współpraca z samorządem województwa, który koordynuje projekt „ODRA VELO – ODER VELO”.

We wtorek 9 lipca 2019 roku o kwestii infrastruktury na terenie powiatu nowosolskiego dyskutowaliśmy między innymi z członkiem zarządu Marcinem Jabłońskim, radną województwa Beatą Kulczycką, prezydentem Nowej Soli Wadimem Tyszkiewiczem i wiceprezydentem Jackiem Milewskim, starostą nowosolskim Iwoną Brzozowską, członkiem zarządu powiatu nowosolskiego Mariuszem Stokłosą, dyrektorem Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Sławomirem Kotylakiem oraz dyrektorem ZDW Pawłem Tonderem.

Podczas spotkania omówiliśmy koncepcję rozwoju sieci dróg rowerowych w naszym regionie. Dyskutowliśmy o niezbędnych inwestycjach drogowych na terenie powiatu nowosolskiego, ale także projekcie „ODRA VELO – ODER VELO”. Dotyczy on systemu informacji turystycznej i infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko-niemieckim. Idea zakłada stworzenie bazy sieci szlaków turystyki rowerowej, w której istotną rolę pełnią odcinki w poszczególnych regionach, czyli także gminach i powiatach.