KOluty

6.02: K. Luft i M. Bosacki gośćmi KO Zielona Góra

Zapraszam do udziału w kolejnym spotkaniu
Klubu Obywatelskiego Zielona Góra,
które odbędzie się dnia 6.02.2019 roku o godz. 17:30
w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
Naszymi gośćmi będą Krzysztof Luft, b. członek KRRiT oraz
Marcin Bosacki, b. ambasador RP w Kanadzie.
Temat naszej dyskusji to:
Obraz polskiej polityki w kraju i zagranicą.
W którą stronę zmierzamy?

Waldemar Sługocki
Koordynator KO w Lubuskiem