sejnat5

5. posiedzenie Senatu RP

Piąte posiedzenie Senatu RP rozpoczęliśmy od uczczenia minutą ciszy stoczniowców rozstrzelanych w grudniu 1970 r. W przyjętej uchwale oddaliśmy cześć i hołd wszystkim tym, którzy walczyli wtedy z totalitarnym reżimem o wolność, godność i podstawowe prawa człowieka, oraz którzy w tej walce złożyli ofiarę krwi, cierpienia i życia. Według oficjalnych danych, w grudniu 1970 roku na ulicach Gdańska, Gdyni, Szczecina i Elbląga zamordowano przeszło 40 osób, a ponad 1160 zostało rannych.
Przyjęliśmy także uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza, której projekt został wniesiony przez grupę senatorów. W setną rocznicę śmierci tego wielkiego Polaka Senat pragnie oddać mu hołd i przyczynić się do popularyzacji jego twórczości oraz idei zawartych w jego książkach – przede wszystkim patriotyzmu i przywiązania do tradycyjnych wartości.
Bez poprawek Izba uchwaliła ustawę zmieniającą ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z przedłożenia rządowego. Nowelizacja jest ściśle związana z nowelizacją tegorocznej ustawy budżetowej i zmierza do ograniczenia wydatków w częściach: Obrona narodowa, Gospodarka, Łączność oraz Budżety wojewodów. Zmiany wynikają z przekazanych przez dysponentów poszczególnych części budżetowych informacji o niewydatkowanych środkach i decyzjach o blokowanych wydatkach. Projekt zawiesza stosowanie w 2015 r. przepisu przewidującego przeznaczanie na potrzeby obronne armii kwoty nie niższej niż 1,95 proc. PKB brutto z roku poprzedniego.