KK181128_174

28.11: Kolejne inwestycje lubuskich szpitali

Blisko 2,5 mln zł – to dotacja, jaką samorząd województwa przekazał na inwestycje w dwóch lubuskich szpitalach w Zielonej Górze i Gorzowie Wielkopolskim. W 2018 roku lubuskie szpitale otrzymały 20 mln zł dotacji ze środków samorządowych. Środki te przekazano na działania inwestycyjne, jak np. budowa Ośrodka Radioterapii, czy budowa Centrum Zdrowia  Matki i Dziecka oraz zakup sprzętu wysokospecjalistycznego. To pokazuje, że bardzo mocno inwestujemy w ochronę zdrowia.

Samorząd województwa lubuskiego mocno inwestuje w ochronę zdrowia. W 2018 roku do szpitali trafiło 20 mln zł.  Najwięcej skorzystały duże lecznice. Ponad 8 mln trafiło do szpitala w Gorzowie, a 7,4 mln zł do Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Samorząd województwa wiele funduszy przekazał również na leczenie pacjentów chorych onkologicznie. Realizowane są też duże programy profilaktyczne. Obejmują one profilaktykę raków: jelita grubego, szyki macicy, raka piersi oraz płuc, a dodatkowo cukrzycy.

W tym roku dofinansowanie otrzymała także rehabilitacja. Samorząd mocno wspiera funkcjonowanie kierunku lekarskiego. Jednym z przykładów takiego wsparcia są stypendia dla studentów medycyny. W tym roku korzysta z nich 84 studentów.

W swoim wystąpieniu mówiłem o sytuacji  w lubuskiej ochronie zdrowia. Podkreśliłem, że inwestycje mogą być realizowane dzięki decentralizacji systemu oraz świadomym działaniom marszałka na rzecz zdrowia mieszkańców. Zaznaczyłem jednak, że stan ochrony zdrowia uległ pogorszeniu wraz z wprowadzeniem reformy w 2016 roku. Byliśmy pełni optymizmu do końca 2015 roku, bo wiele wydarzeń pokazywało, że kondycja lubuskiej ochrony zdrowia jest coraz lepsza. Rozwiązania systemowe wprowadzone przez rząd nie sprzyjają temu stanowi i nie pomagają. Nie zmniejszyły się kolejki, a system ryczałtowy doprowadził do tego, że stan finansów szpitali się pogorszył. Ten system świadczeń nie jest dostosowany do potrzeb pacjenta i uniemożliwia prowadzenie racjonalnej polityki zdrowotnej w regionach.