67195944_444252992828639_7090255556971069440_n

26.07: O rozwoju infrastruktury drogowej w Powiecie Gorzowskim

W województwie lubuskim jest kilkanaście tysięcy kilometrów dróg. Wiele z nich znajduje się pod opieką lokalnych samorządów, które stale starają się poprawiać jakość posiadanej infrastruktury transportowej. W piątek 26 lipca 2019 roku uczestniczyłem w spotkaniu z przedstawicielami samorządów Powiatu Gorzowskiego. Rozmawialiśmy między innymi o możliwościach inwestycyjnych w tej części regionu.

Wizytacja objęła kilka kluczowych, choć planowanych jeszcze inwestycji. Jedna z nich miałaby zostać zrealizowana na terenie Lubiszyna. Chodzi o skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 130 z Baczyny z drogą 1410F w kierunku na Lubno. W miejscu tym planowane jest rondo. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo na wspomnianym odcinku, który charakteryzuje się naprawdę dużym natężeniem ruchu. Przewidywany koszt zadania to kilka milionów złotych.

Kolejnym punktem programu spotkania była droga wojewódzka nr 151 wraz ze skrzyżowaniem drogi powiatowej nr 1406F. Samorządowcy chcieliby przebudować trasę w celu ograniczenia prędkości poruszania się pojazdów oraz usprawnienia ruchu. Miałoby to kosztować 350 tys. zł. Spotkanie było także okazją do rozmów o pracach przy drodze w Bogdańcu (DW nr 132), i na odcinku Lipki Wielkie – Jastrzębnik (DW nr 158).

W wizycie zorganizowanej przez Starostę Gorzowskiego Michała Wasilewskiego udział wzięli między innymi Posłanka Krystyna Sibińska, Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński, Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Paweł Tonder, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Sławomir Kotylak, Dyrektor Departamentu RPO Marek Kamiński, a także lokalni samorządowcy.