KK190325_327 (2)

25.03: Rozwój dróg rowerowych w Lubuskiem

Z myślą o cyklistach samorząd województwa wspólnie z partnerami z całego regionu systematycznie rozmawia o rozbudowie systemu dróg rowerowych. Kolejne takie spotkanie miało miejsce w poniedziałek 25 marca 2019 roku w Urzędzie Marszałkowskim. O trasie wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 158 na odcinku Lipki Wielkie – Jastrzębnik rozmawiałem z członkiem zarządu Marcinem Jabłońskim, posłem Tomaszem Kucharskim, radnym powiatu gorzowskiego Mariuszem Śpiewankiem oraz sekretarzem gminy Santok Krzysztofem Karwatowiczem.

Na spotkaniu omówiliśmy między innymi możliwość modernizacji drogi wojewódzkiej nr 158 zmierzającej do poprawy jej stanu technicznego oraz budowę ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż byłej linii kolejowej na odcinku pomiędzy Gorzowem Wlkp. a Santokiem. Efektem naszych rozmów będzie kolejne spotkanie z udziałem przedstawicieli Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze w przedmiotowej sprawie.