KK190722_165

22.07: Jaka będzie przyszłość służby zdrowia w Lubuskiem

W poniedziałek 22 lipca 2019 roku przedstawiciele jednostek ochrony zdrowia, radni, przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, Posłowie i Senatorowie RP oraz samorządowcy usiedli razem przy „okrągłym stole”, aby porozmawiać o problemach w ochronie zdrowia i poszukać dla nich rozwiązań. Od ponad dekady ochrona zdrowia jest w Lubuskiem nr 1. Konsekwentnie realizujemy strategię. Naszą inteligentną specjalizacją jest zdrowie i jakość życia.

W poniedziałkowej debacie  mówiłem między innymi o potrzebie powołania asystentów medycznych oraz możliwości wyboru przez pacjenta placówki leczniczej. Jestem za budowaniem konkurencji pomiędzy publiczną i prywatną ochroną zdrowia, co da każdemu pacjentowi rzeczywisty wybór. Te dwa obszary powinny działań na zasadzie subsydiarności.

Debatę moderował Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich, który na jej początku zwrócił uwagę na cztery obszary, przez pryzmat których należy spojrzeć na problemy ochrony zdrowia:

  1. Pacjent – z tej perspektywy ważne są: krótszy czas oczekiwania na usługę, świadomość, wzrost oczekiwania co do jakości usług, w tym zachowania personelu, mniejsza potrzeba angażowania środków;
  2. Kadra medyczna – z tej perspektywy ważne są: utworzenie nowych zawodów medycznych, wykorzystanie tych, które funkcjonują bardziej efektywnie, utworzenie większej liczby miejsc na uczelniach medycznych, wyższe wynagrodzenia, mniej interwencjonizmu państwa w kształtowaniu wynagrodzenia;
  3. Pieniądze – pytanie: czy ustawa zakładająca, że 6 % PKB przeznaczane będzie na ochronę zdrowia pozwoli na ustabilizowanie systemu?; propozycje: otwarcie na dodatkowe ubezpieczenia, wyższe składki, wprowadzenie dopłat do niektórych świadczeń;
  4. Zarządzanie i infrastruktura – pytania: likwidacja NFZ – tak/nie?, czy wszystkie szpitale powinny być w jednych rękach, czy można zracjonalizować sieć szpitalną w oparciu o współpracę samorządów, czy utworzenie narodowej długookresowej strategii ochrony zdrowia ponad podziałami politycznymi?

Te cztery obszary otworzyły szeroką debatę o problemach ochrony zdrowia oraz pomysłach  na ich rozwiązanie. W dyskusji udział wzięli przedstawiciele wielu stron związanych z ochroną zdrowia. Każdy poruszał inny ważny obszar tematyczny.