KK190516_282

16.05: 20-lat Zarządu Dróg Wojewódzkich

Od 20 lat budują i modernizują drogi, od 20 lat poprawiają dostępność komunikacyjną regionu i dbają o bezpieczeństwo na naszych drogach – pracownicy Zarządu Dróg Wojewódzkich świętowali dziś okrągły jubileusz. Dziękuję wam za tę wielką odpowiedzialność, za to, że jesteście marką regionu lubuskiego, bo wszyscy w Polsce zazdroszczą nam jakości dróg. I to jest wasza zasługa.

ZDW zakresem swego działania obejmuje obszar administracyjny województwa lubuskiego, zarządza m.in. siecią dróg o łącznej  długości 1506,624 km, utrzymuje 132 mosty o łącznej długości 3,79 km, 11 wiaduktów o łącznej długości 229 m oraz 800 przepustów o łącznej długości 10 km. Tylko na przestrzeni minionych 10 lat Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizował 393 inwestycje o łącznej wartości 634 mln zł, z czego 537 mln to środku UE.

Wspólnie z Senatorem RP Władysławem Komarnickim, gratulowałem Pracownikom ZDW.  W mojej ocenie każdego dnia macie powód do dumy, że rzetelnie wykonujecie swoją pracę. Działacie sprawnie i odpowiedzialnie także dzięki środkom unijnym, bo te wielkie modernizacje nie byłyby możliwe bez naszej obecności w Unii Europejskiej.

Łącznie z udziałem środków UE zrealizowano:

–        na ciągach dróg – 77 projektów,

–        wybudowano 14 obwodnic.

Obecnie ZDW w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 realizuje 12 projektów na ciągach dróg oraz dwa projekty obejmujące:

–     „Budowę obwodnic m. Kosieczyn i Chlastawa w ciągu drogi woj. nr 302 oraz m. Podmokle Wielkie w ciągu drogi woj. nr 304 – dojazd do węzłów na autostradzie A-2 w Trzcielu oraz Nowym Tomyślu”,

–     „Budowę mostu przez rzekę Odrę wraz z budową nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – etap II”.

Wartość całkowita 14 projektów w realizacji wynosi 270,05 mln zł, w tym dofinansowanie 225,80 mln zł.

Podczas uroczystości Marszałek Elżbieta Anna Polak uhonorowała pracowników najdłużej pracujących w instytucji.