KK190416_344

16.04: O rozwoju Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze

Rozwój Szpitala Uniwersyteckiego oraz utworzenie oddziału transplantologii to główne tematy Okrągłego Stołu w Ochronie Zdrowia, który odbył się 16 kwietnia 2019 r. Władze jednostki oprowadziły uczestników spotkania po kompleksie szpitalnym, wskazując na deficyty i potrzeby lecznicy. Okrągły stół był okazją do prezentacji zielonogórskiej lecznicy. Szpital uniwersytecki to 25 oddziałów, 757 łóżek i 1638 pracowników.

W ubiegłym roku szpital przyjął blisko 161 tys. pacjentów, z których ok. 16 tys. było operowanych. Obecnie kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia opiewa na kwotę 231 mln zł (kontrakt w kolejnych latach rośnie).  Szpital zrealizował już i nadal realizuje szereg inwestycji, które mają ogromne znaczenia dla bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Lubuskiego. Najważniejsze to budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, termomodernizacja czy utworzenie centrum onkologii. Planowana jest także modernizacja Klinicznego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz budowa pracowania hemodynamiki.

Pojawił się także pomysł utworzenia w Szpitalu ośrodka transplantologii. Zainteresowani jego powołaniem transplantolodzy przedstawili podczas spotkania swój plan, który zakłada utworzenie certyfikowanego ośrodka kompleksowo zajmującego się donacją.

Jestem zwolennikiem powołania takiego ośrodka w Zielonej Górze. Zgadzam się, że ten pomysł, to trochę lot w „kosmos”. Jednak lotem w kosmos było również utworzenie kierunku lekarskiego, które też budziło kontrowersje. Jesteśmy inicjatorami procesu wzmocnienia środowiska lekarskiego w Zielonej Górze. Konsekwencją tego jest rozmowa o przyszłości szpitala, o jego rozwoju. Teraz pytanie w jakim kierunku chcemy zmierzać. Czy chcemy trafić do awangardy. Zgadzam się, że to nie może się odbyć kosztem ważnych dla szpitala inwestycji.

W spotkaniu uczestniczyli także radni – członkowie sejmikowej komisji zdrowia, przedstawiciele Uniwersytetu Zielonogórskiego, członkowie Zarządu Województwa oraz Narodowego Funduszu Zdrowia.