KK181113_035

13.11: Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze!

Zarząd Województwa Lubuskiego już wkrótce ogłosi konkurs, w ramach którego będzie możliwa realizacja Parku Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze. Rolą projektowanego Parku ma być zwiększenie innowacyjności regionu. Podczas spotkania roboczego omówiliśmy między innymi kwestię dzierżawy gruntu pod obiekty w Nowym Kisielinie, a także popyt na realizację zadań przez tę instytucję oraz stan przygotowania dokumentacji projektowej.

Uniwersytet Zielonogórski zobowiązała się przekazać nieruchomość samorządowi w formie darowizny. Umowa darowizny gotowa będzie po 21 listopada. Następnie złożony zostanie wniosek o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego. W formule zaprojektuj-wybuduj, w której realizowany będzie projekt, możliwa jest bowiem zmiana planu w czasie projektowania. Nasze rozmowy dotyczyły także zapisów umowy partnerstwa, do projektu, której strony zgłaszały wnioski. Zarządzającym Centrum zgodnie z umową ma być spółka celowa.

Wstępna  koncepcja Parku Technologii Kosmicznych zakłada, że podstawą jego działań będą nowoczesne i profesjonalnie wyposażone laboratoria, urządzenia, stanowiska testowe i centra przetwarzania danych, których profil odpowiadał będzie kierunkom badań i prac wdrożeniowych oczekiwanych przez firmy działające w obszarze innowacyjnym i kosmicznym. Już w kwietniu br. podpisany został List Intencyjny potwierdzający wolę współpracy na rzecz realizacji projektu przez Województwo Lubuskie, Centrum Badań Kosmicznych PAN i Uniwersytet Zielonogórski. W wyniku postępowania partnerem została także firma HERTZ Systems Ltd. Sp. z o.o.