12latPLUE

12 lat Polski w Unii Europejskiej!

Po obaleniu komunizmu w 1989 roku, Polska wyznaczyła sobie dwa najważniejsze cele w polityce zagranicznej. Jednym z nich było przystąpienie do Unii Europejskiej. Cel ten udało się zrealizować 1 maja 2004 roku.

Proces przystępowania Polski do Unii Europejskiej trwał kika lat. Musielismy spełnić wiele wymagań formalnych i prawnych. Wysiłek dostosowywania gospodarki do standardów europejskich ponieśli wszyscy Polacy, a zwieńczeniem tej pracy było podpisanie 16 kwietnia 2003 w Atenach traktatu akcesyjnego. To właśnie na mocy tego dokumentu i decyzji Polaków w ogólnopolskim referendum Polska 1 maja 2004 roku stała się pełnoprawnym członkiem struktur unijnych!

12 lat polskiej obecności w strukturach europejskich do ogromny sukces. Dzięki funduszom unijnym Polska zyskała ogromną dynamikę rozwoju i stała się jednym z liderów rozwoju w skali UE – nawet w czasie, gdy całą Unią targał kryzys. Dzisiaj również należy pamiętać o tym że obecność w UE to przywilej osiągnięty ciężką pracą Polaków, ale i zobowiązania wynikające z przynależności do Wspólnoty. Będąc członkiem UE jesteśmy jednocześnie członkami wspólnoty zachodnich, demokratycznych państw, kierujących się zasadami demokracji i państwa prawa. Przywiązanie do tych wartości zademonstrujmy wspólnie 7 maja w Warszawie w trakcie wspólnego marszu Platformy Obywatelskiej, Klubów Obywatelskich, KOD i opozycji.

Zobacz: