konf11a

11.12: Konferencja naukowa „Zrównoważony rozwój samorządu terytorialnego”

Dnia 11 grudnia 2018 roku Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zorganizowała w Senacie konferencję naukową poświęconą zrównoważonemu rozwojowi samorządu terytorialnego. Stanowiła ona okazję do naukowej refleksji na temat zrównoważonego rozwoju samorządów i dostosowania ich do oczekiwań społecznych, standardów ochrony środowiska czy kształtowania odpowiednich warunków życia dla przyszłych pokoleń.

W moim wystąpieniu mówiłem między innymi o realizacji polityki spójności Unii Europejskiej w Polsce, a także o efektach rozwojowych już osiągniętych i pozytywnie odczuwalnych przez wszystkich mieszkańców. Podkreśliłem także szczególną rolę samorządu wojewódzkiego w procesie budowania konkurencji regionów.

Ponadto podczas konferencji mowa była o kierunkach rozwoju samorządności w Polsce, uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego płaszczyznach: gospodarczej, społecznej i ekologicznej, a także w duchu solidaryzmu społecznego. Dzięki obecności samorządowców z Mazowsza oraz Warmii i Mazur możliwe było nawiązanie dialogu między naukowcami a praktykami.