1. Posiedzenie Senatu RP

1. posiedzenie Senatu RP IX kadencji

Podczas I posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które rozpoczęło się dnia 12 listopada br. miałem zaszczyt złożyć uroczyste ślubowanie. Pierwszego dnia obrad dokonaliśmy wyboru Marszałka oraz Wicemarszałków. Marszałkiem Senatu został wybrany Stanisław Karczewski. W tajnym głosowaniu oddano 97 głosów, w tym ważnych było 95. Większość bezwzględna konieczna do dokonania wyboru wynosiła 48 głosów. Za powierzeniem Karczewskiemu funkcji Marszałka Senatu opowiedziało się 93 senatorów, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.
Kolejnym punktem posiedzenia były wybory Wicemarszałków Senatu. Zostali nimi Adam Bielan, Grzegorz Czelej, Maria Koc (reprezentujący Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) oraz Bogdan Borusewicz (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska). Na pierwsze posiedzenie IX kadencji do Senatu przybyli m.in. Prezydent RP, Marszałkowie Senatu poprzednich kadencji, Marszałek Sejmu RP, Nuncjusz Papieski i Dziekan Korpusu Dyplomatycznego, przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, organów państwowych takich jak: NIK, RPO, RPD, prezesi sądów i trybunałów.
Drugiego dnia posiedzenia Izba zdecydowała jednogłośnie, że połączone zostają dotychczasowe komisje: Spraw Zagranicznych i Spraw Unii Europejskiej i powstała Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Ponadto wybraliśmy przewodniczących poszczególnych Komisji, a także sekretarzy Senatu RP, wśród których znalazła się również moja osoba.