zary-2015

Perspektywa 2014 – 2020 dla lubuskich firm

Unijne wsparcie dla przedsiębiorców w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020 było głównym tematem konferencji zorganizowanej w Żarach przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Łużycką Wyższą Szkołę Humanistyczną im. Jana Benedykta.

Konferencja przyciągnęła nie tylko przedsiębiorców, lecz także przedstawicieli lubuskich samorządów i wyższych uczelni.

W swoim wystąpieniu przedstawiłem możliwości pozyskiwania przez lubuskich przedsiębiorców środków inwestycyjnych z nowej puli pieniędzy, które nasze województwo otrzymało na lata 2014-2020. Głos zabrali także: Dawid Pigłowski z Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – Subregionalny Fundusz Pożyczkowy ODRA. Mówił na temat pozadotacyjnych źródeł finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach. Krzysztof Jurek z Agencji Regionalnego Rozwoju opowiadał o pożyczkach dla przedsiębiorców ze środków unijnych. W drugiej części konferencji wystąpił Paweł Sługocki, dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.

Na zakończenie konferencji podczas panelu dyskusyjnego dotyczącego perspektywy finansowej UE 2014-2020 miałem przyjemność wymienić poglądy i opinie z lubuskimi przedsiębiorcami.