Trojka1

W „Pulsie Trójki” o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego

W środowej audycji „Puls Trójki” rozmawialiśmy o dzisiejszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym nowelizacji ustawy o TK  autorstwa Prawa i Sprawiedliwości i jego konsekwencjach dla Polski. W swoim rozstrzygnięciu sędziowie TK uznali, że część przyjętych rozwiązań nie jest zgodna z Ustawą Zasadniczą, w tym między innymi 30-dniowy termin przyjęcia przez Prezydenta RP ślubowania od wybranych w skład TK sędziów.

Podkreśliłem, że w mojej ocenie Prezydent RP Andrzej Duda powinien niezwłocznie odebrać ślubowanie od trzech sędziów TK wybranych przez Sejm RP ubiegłej kadencji. Jednocześnie Sejm obecnej kadencji powinien wybrać wyłącznie dwóch pozostałych sędziów TK. Ponadto przypomniałem, iż władze wykonawcze i ustawodawcze w naszym państwie powinny działać na podstawie i w granicach obowiązującej Konstytucji oraz ustaw. Równocześnie w przypadku, gdy mają one wątpliwości co do konstytucyjności konkretnych regulacji, powinny zwrócić się o rozstrzygnięcie do Trybunału.

Wskazałem również, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego są w naszym porządku prawnym ostateczne, powinny być niezwłocznie wykonywane przez wszystkie organy władzy państwowej, a także uszanowane przez wszystkie siły polityczne Parlamentu RP. Wyraziłem także swoje zaniepokojenie pośpiesznymi działaniami Prezydenta Dudy w związku z zaprzysiężeniem pięciu sędziów wybranych głównie głosami posłów Prawa i Sprawiedliwości.

Posłuchaj całej audycji.