RDC

Sztuka Dialogu na antenie RDC PR

Podczas dzisiejszej debaty politycznej w programie Sztuka Dialogu na antenie Radia dla Ciebie rozmawialiśmy między innymi o rezolucji przyjętej przez Parlament Europejski w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. Podkreśliłem, działania podejmowane przez większość rządzącą PiS mogą doprowadzić do „zdemolowania” ładu konstytucyjnego w naszym państwie. Przynależność Polski do Unii Europejskiej została potwierdzona przez zdecydowaną większość obywateli w referendum, co oznacza wprost, że rządzący powinni szanować między innymi zasadę trójpodziału władzy, czy też zasadę demokratycznego państwa prawa.

Ponadto wskazałem, że PiS nie szanuje również rozstrzygnięć Komisji Weneckiej, która poproszona została przez ministra spraw zagranicznych W. Waszczykowskiego o wydanie opinii i zaleceń w sprawie rozwiązania konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Kolejne działania większości rządzącej pogłębiają ten kryzys. Prawo i Sprawiedliwość nie posiada większości parlamentarnej, która uprawniałaby ją do zmian Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Podkreśliłem także wolę Platformy Obywatelskiej do poszukiwania kompromisu, który pozwoli przywrócić odpowiednią rolę Trybunału Konstytucyjnego w naszym porządku prawnym.