Konferencja_w_Sławie

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Bardzo udana konferencja, wyróżnienia dla osób zasłużonych dla środowiska w regionie oraz interesująca wystawa i konkurs złożyły się na obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz samorząd miasta i gminy Sława.

Dziękuję Pani Małgorzacie Szablowskiej, Wojewódzkiej Inspektor Ochrony Środowiska oraz Panu Cezaremu Sadrakule, Burmistrzowi Sławy za zaproszenie i możliwość wystąpienia podczas tego ważnego wydarzenia. Podczas konferencji w imieniu Ministra Środowiska wręczyłem honorowe odznaki Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej tak znamienitym i zasłużonym osobom jak: prof. Leszek Jerzak, Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, dr inż. Teresa Nowak, z Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska UZ , dr Marek Maciantowicz, Główny Specjalistę Służby Leśnej do spraw Ochrony Ekosystemów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła.

To był dla mnie bardzo interesujący dzień. Z uwagą wysłuchałem wszystkich wystąpień prelegentów i odbyłem wiele ciekawych rozmów w przerwach wydarzenia. Z przyjemnością obejrzałem też wystawę z okazji Światowego Dnia Ochrony Środowiska.