osoba przemawiająca z mównicy

Obwodnica dla Strzelec Krajeńskich

Z przyjemnością przyjąłem zaproszenie do Strzelec Krajeńskich na XI Sesje Rady Miejskiej. W moim wystąpieniu skupiłem się na możliwościach pozyskania funduszy europejskich na rozwój miasta. Rozmawialiśmy też o infrastrukturze drogowej, w tym przede wszystkim o obwodnicy Strzelec, która powstanie w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). 8,5-kilometrowy odcinek jest jednym z trzech obwodnic, które na pewno powstaną w naszym województwie. Program przewiduje budowę dróg w całej Polsce na sumę ok. 107 mld zł.

Sukces nie przyszedł łatwo. Potrzeby w dziedzinie infrastruktury drogowej są ogromne, a budżet ograniczony. Jako poseł i wiceminister infrastruktury i rozwoju zabiegałem o tę inwestycję. Dużą aktywność wykazali się też strzeleccy samorządowcy i mieszkańcy. Cieszę się, że nasze działania przyniosły zakładany efekt.