Konferencja

Samorząd terytorialny w Polsce gwarantem stabilnego rozwoju kraju

Podczas dzisiejszej konferencji pn. „Samorząd terytorialny w Polsce gwarantem stabilnego rozwoju kraju” rozmawialiśmy  o doświadczeniach ostatniego 25-lecia funkcjonowania samorządności w naszym kraju, a także jej roli w realizacji polityki spójności Unii Europejskiej. W dyskusji głos zabrał między innymi Jerzy Stępień, były Prezes Trybunału Konstytucyjnego oraz współtwórca samorządu terytorialnego w Polsce. W swoim wystąpieniu omówił znaczenie ładu konstytucyjnego dla demokratycznego państwa prawa i pozycji ustrojowej samorządu terytorialnego.

W trakcie obrad miałem przyjemność przedstawić zagrożenia dla polityki spójności 2014-2020, związane z ewentualnymi planami dotyczącymi wprowadzenia zmian w podziale administracyjnym Polski. Przybliżyłem także podstawowe wiadomości związane z przygotowaniem bieżącej perspektywy finansowej UE oraz szczególną rolę samorządów wojewódzkich w tym procesie.