DSC_0039

Razem dla rozwoju kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim

W poniedziałek 11 kwietnia 2016 roku odbyło się ważne dla rozwoju kierunku Lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze. O przyszłości Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu rozmawialiśmy z Marszałek Elżbietą Anną Polak, prof. Tadeuszem Kuczyńskim – Rektor UZ, Prezydentem Miasta Zielona Góra Januszem Kubickim oraz prezesem szpitala klinicznego w Zielonej Górze Stanisławem Łobaczem.

Rozmowa dotyczyła także formy nabycia 51% udziałów przez UZ w klinice uniwersyteckiej. Spotkanie było pokłosiem uzgodnień w Ministerstwie Zdrowia oraz wynikało z potrzeby wypracowania najbardziej optymalnego wariantu utworzenia tzw. „bazy własnej” dla kierunku lekarskiego.

Ponadto naszym gościem był prof. dr hab. Wojciech Błogowski z Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, laureat Prestiżowej Nagrody Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologii. Nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Endokrynologii przyznawana jest młodym naukowcom za całokształt osiągnieć naukowych i dotychczasowy przebieg kariery. Prof. Błogowski zajmuje się badaniem patofizjologii ludzkiej tkanki tłuszczowej, otyłości  i jej związków z rozwojem różnych typów nowotworów przewodu pokarmowego, a także poznaniem mechanizmów biochemicznych i molekularnych prowadzących do rozwoju złośliwych nowotworów żołądka i trzustki.