Wizyta_prof._Kurzydłowskiego

Wizyta dyrektora NCBR

To była ważna wizyta dla naszego miasta i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jako dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), profesor Krzysztof Jan Kurzydłowski jest jedną z najważniejszych postaci kreującą politykę naukową, badawczo-rozwojową i innowacyjną w naszym kraju. Jest też aktywnym uczestnikiem dialogu między środowiskiem nauki i biznesu.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest kluczową instytucją wspierającą finansowo działalność badawczo-rozwojową polskich uczelni. W 2014 r. na UZ realizowano 25 projektów finansowanych przez NCBR na kwotę ponad 7,8 mln zł.

Podczas wizyty w Zielonej Górze profesor K.J. Kurzydłowski spotkał się z pracownikami UZ oraz odwiedził Park Naukowo-Technologiczny.