KK181231_155

Park Technologii Kosmicznych z prestiżowym wsparciem

Prof. Zbigniew Kłos, zaangażowany w tworzenie lubuskiego Parku Technologii Kosmicznych, został powołany przez prezydium PAN na przewodniczącego Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. Jednocześnie od marca br. w Lubuskiem rusza oddział Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Prof. Zbigniew Kłos to jedna z osób, które od początku powstania projektu Parku Technologii Kosmicznych, zaangażowały się w jego realizację. Jak sam przyznaje, powołanie go na nową prestiżową funkcję w PAN, będzie miało niebagatelny wpływ na promowanie i realizację lubuskiego projektu.

Rozmowy dotyczące utworzenia w Nowym Kisielinie Parku Technologii Kosmicznych, rozpoczęły się w 2017 roku, kiedy na wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego zadanie „Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim” zostało wpisane do Kontraktu Terytorialnego. Podjęte przez Województwo Lubuskie działania doprowadziły do podpisania 24 kwietnia 2018 r. Listu intencyjnego potwierdzającego wolę współpracy na rzecz realizacji projektu Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze, z Uniwersytetem Zielonogórskim i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Natomiast 31 grudnia 2018 r. podpisana została  umowa na dofinansowanie tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Partnerami samorządu województwa w tym projekcie są Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz firma Hertz Systems. Wartość projektu to 60,7 mln zł, z czego kwota dofinansowania to 42 mln zł.

Oddział Centrum Badań Kosmicznych PAN rusza od marca br. w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie. Jego założenie jest takie, by na miejscu wykształcić kadrę naukową, na której będzie się opierać działalność laboratoriów badawczych Parku Technologii Kosmicznych. Planuje się tam utworzenie Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych.

Warto dodać, że Rada Naukowa CBK PAN w dniu 19 grudnia 2018 r. zaaprobowała to przedsięwzięcie wpisując je do Statutu Centrum, a władze Polskiej Akademii Nauk zatwierdziły tę decyzję. Prezes Polskiej Akademii Nauk zwrócił się z prośbą, o wsparcie finansowe tej inicjatywy z budżetu województwa lubuskiego w kwocie 346 732 zł, a Sejmik Województwa Lubuskiego zapisał tą kwotę w uchwale budżetowej województwa lubuskiego.

Działalność ośrodka ma być ukierunkowana na badania w zakresie robotyki kosmicznej, systemów GNSS oraz obserwacji Ziemi i systemów SSA.