strefa-euro

O funkcjonowaniu strefy euro

Bardzo się cieszę, że po raz kolejny Uniwersytet Zielonogórski był gospodarzem ważnej konferencji wpisującej się w dyskusję nad kluczowymi wyzwaniami stojącymi przed Polską.

Dwudniowa konferencja „Polska w strefie euro” zorganizowana we współpracy z Narodowym Bankiem Polski była świetną okazją do wymiany poglądów, prezentacji wyników badań oraz dyskusji na temat mechanizmów funkcjonowania strefy euro, jak również perspektyw związanych z przystąpieniem Polski do Unii Gospodarczej i Walutowej. Jestem wdzięczny organizatorom za zaproszenie mnie do otwarcia tego wydarzenia.

Wspólna waluta jest na tyle istotnym tematem, że powinna na stałe zagościć w programach studiów wyższych uczelni. Tym bardziej się cieszę, że Uniwersytet Zielonogórski podjął to wyzwanie poprzez uruchomienie nowego kierunku studiów podyplomowych – Mechanizmy funkcjonowania strefy euro. Podczas konferencji mieliśmy okazję obejrzeć prezentacje studentów tego kierunku.