A.HoderGosp_046

Lubuski Kongres Gospodarczy 2016

Czy środki europejskie są impulsem rozwoju innowacyjnej gospodarki? Jak powiązać świat biznesu ze światem nauki? Na te i szereg innych pytań szukaliśmy odpowiedzi podczas Lubuskiego Kongresu Gospodarczego, który odbył się 30 kwietnia 2016 roku się w Zielonej Górze. Lubuski Kongres Gospodarczy jest odpowiedzią na realne potrzeby lubuskich przedsiębiorców. Zadaniem samorządu wojewódzkiego jest tworzenie warunków do rozwoju gospodarczego jednak rozwój gospodarczy zależy właśnie od przedsiębiorców.  Spotkanie stało się przede wszystkim platformą dialogu pomiędzy środowiskami biznesowym, naukowym i administracją.

Głównym tematem spotkania był rozwój gospodarczy w oparciu o środki unijne. Razem z Posłem do PE prof. Dariuszem Rosatim przekonywaliśmy, że środki europejskie przyczyniają się do poprawy kondycji gospodarczej regionu i staną się prawdziwym impulsem do zmian. Uczestnicy Kongresu rozmawiali także na temat innowacyjności w Lubuskiem. Ważnym tematem, który również był poruszony podczas Kongresu to rozwój szkolnictwa zawodowego w regionie oraz współpraca biznesu i świata nauki. Potrzebę rozwiązania problemu braku wykwalifikowanej kadry na rynku pracy zasygnalizowali sami przedsiębiorcy. Uzupełnieniem wystąpień ekspertów była debata z udziałem przedsiębiorców, przedstawicieli uczelni, instytucji otoczenia biznesu oraz departamentów unijnych Urzędu Marszałkowskiego, na temat wykorzystania środków unijnych w nowej perspektywie, komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań i współpracy nauki z biznesem oraz wsparcia szkolnictwa zawodowego.