KK190219_159

Liceum Uniwersyteckie w Zielonej Górze ruszy już we wrześniu

Utworzenie w Zielonej Górze Liceum Uniwersyteckiego to temat naszego spotkania z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak, prof. Tadeusza Kuczyńskiego – Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, dyrektora Zespołu Szkół Medycznych Jarosława Marcinkowskiego, a także Radnego Województwa Zbigniewa Kościka. W związku z reformą edukacji naukę w szkołach średnich rozpoczną dwa skumulowane roczniki. Nie możemy pozwolić, aby młodzi Lubuszanie opuścili nasz region, szukając odpowiedniej szkoły średniej.

Stąd pomysł na utworzenie Liceum Uniwersyteckiego na bazie Studium Medycznego. W szkole tej będzie mogła podjąć naukę młodzież, która wiążę swoją przyszłość z zawodem medycznym. Założeniem Liceum Uniwersyteckiego jest to, by już na poziomie liceum przedmioty związane z medycyną wykładane były przez profesorów, którzy kształcą medyków na poziomie akademickim. Planowane rozpoczęcie nauki w Liceum Uniwersyteckim to wrzesień 2019 roku. W przyszłości planuje się uruchomienie także innych profilów kształcenia.