KK190206_003

Inwestycje edukacyjne w Powiecie Żagańskim

Edukacja dzieci i młodzieży to najlepsza inwestycja. Dlatego samorząd województwa lubuskiego od lat podejmuje szereg działań, by poprawić jakość kształcenia w naszym regionie. Do lubuskich gmin trafiły już miliony złotych m.in. w ramach RPO Lubuskie 2020, udało się np. zbudować nowe obiekty edukacyjne, a także wesprzeć szkolnictwo zawodowe. O tym temacie dyskutowaliśmy dnia 6 lutego 2019 razem z  marszałek Elżbietą Anną Polak, członkiem zarządu Marcinem Jabłońskim oraz wicestarostą żagańskim Anną Michalczuk.

W ostatnich tygodniach w Szprotawie zostały otwarte warsztaty gastronomiczne. Może się nimi pochwalić Zespół Szkół Zawodowych. Projekt zakładał przebudowę jednego piętra placówki i zakup wyposażenia do nauki zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharza. Na realizację tego projektu Powiat Żagański otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych.

Rozmowa w Urzędzie Marszałkowskim dotyczyła także możliwości współpracy na linii powiat-województwo. Dyskutowaliśmy o planach inwestycyjnych samorządu, m.in. w zakresie inwestycji drogowych i możliwościach wsparcia tych działań przez samorząd województwa.