Polskie_radio_logo

W radiowej Jedynce o funduszach UE

Po raz kolejny miałem przyjemność gościć na antenie radiowej Jedynki. W programie redaktora Michała Strzałkowskiego mówiłem o roli funduszy UE w niwelowaniu różnic rozwojowych. Moim partnerem w rozmowie był dr Jerzy Kwieciński, były wiceminister rozwoju regionalnego.

W dyskusji zwróciłem uwagę na to, że w obecnej perspektywie finansowej będziemy kreować konkurencyjności Polski na arenie europejskiej. Podkreśliłem, że Polska jest już na takim etapie rozwoju, żeby nie konkurować już tylko prostymi przewagami. Konkurencyjna gospodarka będzie przede wszystkim wtedy, kiedy będzie zaawansowana technologicznie.

To ważne wyzwanie dla województwa lubuskiego. W naszym regionie powinniśmy budować silniejsze relacje pomiędzy światem nauki, a przedsiębiorcami. Przy pomocy funduszy europejskich wpierane będą bowiem takie badania, które będą miały szanse szybkiej komercjalizacji i umożliwią powstanie innowacyjnych produktów i usług.

Sporo miejsca poświęciłem także Programowi Infrastruktura i Środowisko, za który odpowiadam w resorcie infrastruktury i rozwoju. Powiedziałem, że wchodzimy w decydującą fazę przygotowań do rozpisania pierwszych konkursów w ramach tego największego programu pomocowego w naszej historii.

Zapraszam do posłuchania audycji.