KK190307_183

7.03: Humanizacja medycyny na UZ

Funkcjonowanie kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz działania, jakie należy podjąć w celu poprawy jakości usług medycznych udzielanych przez lubuskie szpitale, to tematy naszego spotkania z marszałek Elżbietą Anną Polak, ks. dr Arkadiuszem Nowakiem, prezesem Szpitala Uniwersyteckiego Markiem Działoszyńskim, dyrektorem Lubuskiego Oddziału NFZ Piotrem Bromberem oraz prof. Zbigniewem Izdebskim.

Podczas spotkania podkreśliliśmy, że mieszkańcy Lubuskiego są coraz bardziej świadomi swoich praw, dlatego niezmiernie istotnym jest, by pacjent przebywający w szpitalu otrzymywał pełną i fachową informację o swoim stanie zdrowia, o przysługujących mu prawach i obowiązkach. Niemniej ważne jest w jaki sposób te informacje zostaną przekazane, w jaki sposób pacjent jest traktowany podczas pobytu w szpitalu przez cały personel, zarówno lekarzy, pielęgniarki ale i rejestratorów czy fizjoterapeutów.

Od tego roku akademickiego na naszej uczelni – jako pierwszej w kraju- przyszli lekarze odbywają zajęcia z humanizacji medycyny. Wykłady prowadzą uznane autorytety: ks. dr Arkadiusz Nowak, prof. Zbigniew Izdebski, oraz od tego semestru prof. Magdalena Środa. Podczas spotkania podniesiono również kwestię edukacji w tym zakresie personelu medycznego, który studia medyczne ma już dawno za sobą. Dostrzeżono konieczność realizacji projektu, który umożliwi zorganizowanie szkoleń dla lubuskich lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników szpitali.