KK190429_052

29.04: Obywatelski Parlament Seniorów obradował w Zielonej Górze

W poniedziałek 29 kwietnia 2019 roku w Zielonej Górze odbyło się spotkanie członków Lubuskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz Radnych Lubuskiego Sejmiku Seniorów I kadencji. Rozmawialiśmy o problemach związanych ze starzejącym się społeczeństwem. To wyzwanie, przed którym stoi także Lubuskie. Podczas obrad podsumowano kadencję 2017-2018 oraz wypracowano koncepcję wyborów do Lubuskiego Sejmiku Seniorów II kadencji.

W swoim wystąpieniu podkreśliłem, że władze samorządowe i rządowe powinny zadbać o seniorów i zapewnić im godne warunki życia. To Państwo swoją aktywnością zawodową budowaliście między innymi Ziemię Lubuską. Teraz przyszedł czas, że to aktywne zawodowo społeczeństwo powinno wspierać tych, którzy przechodzą na zasłużony odpoczynek. Chodzi o to, żeby ten odpoczynek był godny. Zapewniam Państwa, iż lubuscy seniorzy są nam szczególnie bliscy.

Samorząd województwa podejmuje szereg działań na rzecz seniorów. Kompleksowa opieka nad seniorami to jeden z deficytów, z którym województwo lubuskie musi się zmierzyć. Dlatego w 2017 roku zarząd województwa przyjął Wojewódzki Program dla Osób Starszych. W 2018 roku samorząd województwa przeznaczył 300 tys. zł na realizację projektów w ramach budżetu obywatelskiego skierowanego do osób starszych. Dzięki wsparciu zrealizowano wiele wspaniałych inicjatyw. Program ten będzie kontynuowany również w 2019 roku.

Jednym z priorytetów samorządu województwa jest  utworzeniem dziennych lub całodobowych domów pobytu dla seniorów w każdej gminie. Na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 przeznaczono środki w wysokości 11,7 mln zł. Lubuscy seniorzy mogą korzystać z programów profilaktycznych tj. profilaktyki trzech raków: jelita grubego, szyjki macicy i piersi, czy wczesnego wykrywania cukrzycy oraz bezpłatnych badań i porad dostępnych podczas wydarzeń związanych z profilaktyką nowotworową, profilaktyką chorób układu krążenia, zdrowym stylem życia, zdrowiem psychicznym – pikników zdrowia, warsztatów, konferencji.

Obywatelski Parlament Seniorów to pierwsze w historii Polski ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, którego celami są prezentowanie interesów środowiska senioralnego, systematyczne monitorowanie sytuacji osób starszych we wszystkich obszarach ich funkcjonowania, społeczny dialog, a także prezentowanie stanowisk dotyczących polityki senioralnej. Seniorzy i przyszłość Polski – to symboliczne motto działania Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.