KK190522_172

22.05: Ośrodek Centrum Badań Kosmicznych już działa

W Zielonej Górze/Nowym Kisielinie odbyła się konferencja inaugurująca działalność ośrodka Centrum Badań Kosmicznych PAN między innymi z udziałem marszałek Elżbiety Anny Polak, wiceprezesa PAN prof. Romualda Zabielskiego i prof. Giorgi Melikidze prorektor ds. nauki i współpracy zagranicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Będą tam laboratoria badawcze, wdrażające innowacyjne projekty z zakresu technologii satelitarnych, robotyki czy medycyny kosmicznej.

Podczas swojego wystąpienia uwagę na rolę osób zaangażowanych w to przedsięwzięcie: marszałek Elżbiety Anny Polak, Bogusława Wontora – byłego posła i szefa sejmowej komisji ds. wykorzystania przestrzeni kosmicznej, prof. Marka Banaszkiewicza, prof. Zbigniewa Kłosa, prof. Iwony Stanisławskiej z Centrum Badań Kosmicznych, a także dyrektora zarządzającego Hertz Systems Rafała Trzaskowskiego.

W mojej ocenie to nie jest przedsięwzięcie tylko naukowe, ale to przedsięwzięcie, w ramach którego będzie dochodziło do zbliżenia nauki z biznesem, do komercjalizacji wiedzy naukowej. Centrum to miejsce, gdzie będą wykuwane ważne, odważne, choć może początkowo sceptycznie postrzegane przedsięwzięcia badawcze. Ubolewam, że pod adresem tego projektu padały niekiedy prześmiewcze komentarze i to ze strony osób publicznych, który powinny ważyć słowa. Świat należy do odważnych, do ludzi z otwartą głową.

Ośrodek CBK PAN i projekt Parku Technologii Kosmicznych – informacje ogólne

Od 1 marca br. w Zielonej Górze na trenie Parku Naukowo – Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego funkcjonuje ośrodek badawczy  – Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Prezes Polskiej Akademii Nauk zwrócił się z prośbą, o wsparcie finansowe tej inicjatywy z budżetu województwa lubuskiego w kwocie 346 732 zł, a Sejmik Województwa Lubuskiego zapisał tą kwotę             w uchwale budżetowej województwa lubuskiego. Dnia 29 marca br. podpisana została umowa pomiędzy Województwem Lubuskim a Polską Akademią Nauk, o udzielenie dotacji podmiotowej w kwocie 346 732 zł na funkcjonowanie ośrodka w Zielonej Górze.

Działalność ośrodka ma być ukierunkowana na badania w zakresie robotyki kosmicznej, systemów GNSS oraz obserwacji Ziemi i systemów SSA. Ośrodkiem kieruje prof. Marek Banaszkiewicz, a jego załażeniem jest wykształcenie kadry naukową, na której będzie się opierać działalność laboratoriów badawczych Parku Technologii Kosmicznych.

Projekt Parku Technologii Kosmicznych to wspólna inicjatywa Województwa Lubuskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz firmy Hertz Systems Ltd. Sp. z o.o. Dnia 31 grudnia 2018 r. marszałek Elżbieta Anna Polak i członek zarządu Marcin Jabłoński podpisali decyzję o dofinansowaniu tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Wartość projektu to 60,7 mln zł, z czego kwota dofinansowania to 42 mln zł.

Strategicznym celem projektu jest poprawa warunków dla prowadzenia innowacyjnej działalności gospodarczej podmiotów z sektora MŚP oraz rozwoju przedsięwzięć innowacyjnych.

W ramach Parku funkcjonować ma 7 laboratoriów, specjalizujących się w wybranych obszarach innowacyjnych technologii:

  1. Laboratorium elektroniki satelitarnej i systemów FPGA.
  2. Pomieszczenie czystego montażu, integracji i testów systemów i podsystemów satelitarnych.
  3. Centrum przetwarzania i interpretacji danych satelitarnych oraz Cywilnych Systemów Nawigacji Satelitarnej.
  4. Laboratorium systemów zrobotyzowanych i sztucznej inteligencji.
  5. Laboratorium kryptografii i przeciwdziałania cyberzagrożeniom.
  6. Laboratorium medycyny kosmicznej.
  7. Laboratorium inżynierii materiałowej i badań wytrzymałościowych.

Park dysponować będzie dodatkowo salą szkoleniową i multimedialną, oferować będzie powierzchnię przeznaczoną do wynajęcia dla firm i instytucji zewnętrznych. PTK oprócz działalności naukowo-badawczej ma stanowić również inkubator dla MŚP z sektora nowoczesnych technologii, zwłaszcza tych związanych z badaniami i rozwojem technologii kosmicznych. Firmy mieszczące się w PTK będą mogły korzystać z zasobów PTK na warunkach rynkowych lub preferencyjnych, w zależności od przyjętego modelu współpracy

W najbliższym czasie, ogłoszony zostanie przetarg na Inspektora Nadzoru oraz wykonawcę infrastruktury Parku, w systemie zaprojektuj i wybuduj.